Reinoo predstavilo

nový návrh podzemnéhoparkovania na Vlčincoch

Pozrite si pôvodný návrh

V rámci verejnej diskusie s občanmi žilinskej mestskej časti Vlčince predstavila spoločnosť Reinoo nový návrh podzemného parkovacieho domu. Pôvodný návrh 4 nadzemných podlaží bol znížený a upravený tak, aby obyvatelia neprišli o zelené plochu s verejne dostupnou lúkou a zároveň dostali 312 nových parkovacích miest. Ide tak o najekologickejší variant výstavby nových parkovacích miest v meste.

Verejná diskusia s občanmi sa uskutočnila v pondelok 10. januára v podvečerných hodinách a zúčastnilo sa jej viac ako 170 obyvateľov. Prebiehala v online forme a jej účelom bolo predstavenie upraveného návrhu výstavby nových parkovacích miest na Vlčincoch. V rámci nového návrhu boli zapracované všetky pripomienky dotknutých občanov, aby si nový návrh získal ich podporu.

Nové parkovacie miesta budú zo strany obyvateľov bytových domov B.S. Timravy umiestnené pod povrchom zeme. Súčasná zelená plocha s verejne dostupnou lúkou zostane zachovaná a v rámci jej revitalizácie pribudne na nej aj nový mobiliár, detské a workoutové ihrisko. Na pozemku sa uskutoční náhradná výsadba nových a minimálne 6-metrov vysokých stromov. V rámci parkovacieho domu budú vyčlenené aj priestory pre občiansku vybavenosť, napríklad novú kaviareň, obchod, či služby pre občanov. Znížením počtu parkovacích miest oproti pôvodnému variantu viac ako o polovicu, nedôjde k výraznému zaťaženiu dopravy a ovzdušia v tejto lokalite.

Zároveň parkovací dom prejde certifikáciou Parksmart, v rámci ktorej je veľký dôraz kladený na to, aby miesta boli využité nonstop a parkovací dom nebol jednoúčelový.

„Certifikácia je veľmi dobrá v tom, že vyžaduje aby sme sa zamysleli nie len nad tým, že tento parkovací dom otvoríme verejnosti, ale aj to aby bol navrhnutý a umiestený tak, aby ho verejnosť používala. Zo štúdií zo zahraničia vieme, že aby ľudia uprednostnili parkovací dom s možnosťou rýchleho zaparkovania pred vyhľadávaním miesta na ulici, tak musia mať parkovací dom do 5 minút chôdze od bytu,“

hovorí Milan Dubec, spolumajiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti Reinoo.

Investícia za cca 5 miliónov eur je plne v réžii developera a verejný rozpočet nezaťaží ani jedným eurom. Mesto zároveň získa odhadom 800-tisíc eur za pozemok, ktoré môže investovať do ďalšieho rozvoja mesta.

Za projektom stojí developerská spoločnosť Milana Dubca, Reinoo, ktorá postavila napr. budovu Poštová 1, Zelené Vlčince, aktuálne stavia budovu Obchodná 1 alebo stojí za rekonštrukciou historickej budovy Banky Žilina.

Nedostatok parkovacích miest je dlhodobým problémom aj Vlčiniec. Keby sa stavali podľa dnešných noriem, na súčasný počet bytov by v nich chýbalo viac ako 6000 parkovacích miest.

9 z 10 Žilinčanov má problém s parkovaním

Nedostatok parkovacích miest je jedným z najväčších problémov nášho mesta a takmer 9 z 10 Žilinčanov je nespokojných so súčasným stavom podľa prieskumu agentúry 2Muse.

Nedostatok parkovacích miest znižuje kvalitu bývania

Nedostatok parkovacích miest sa stále prehlbuje a znižuje kvalitu bývania. obyvatelia často beznádejne krúžia, kým nájdu miesto pre svoje auto.

Parkovanie na úkor zelene

Nedostatok parkovacích miest na Vlčincoch spôsobuje, že parkujúce autá sú na verejných priestranstvách a ničia zeleň. V horšom prípade blokujú menšie ulice napr. príjazd pre hasičov či záchranárov.

Galéria

Reinoo je garantom kvality a ústretového prístupu.

V spoločnosti Reinoo sa venujeme developmentu už od roku 2011. Okrem iných sme postavili budovu Poštová 1, Zelené Vlčince alebo sme realizovali rekonštrukciou historickej budovy Banky Žilina. V súčasnoti budujeme novú administratívnu budovu na Obchodnej ulici. Sme zodpovedným a férovým investorom, ktorého záujmom je zvyšovať spoločenskú a estetickú hodnotu prostredia v ktorom pôsobíme a realizujeme naše projekty.

Máte pripomienku? Neváhajte nás kontaktovať.    Všetky práva vyhradené Reinoo, a.s.
    Memorandum spracovania osobných údajov
    Na tomto webe ste zaparkovali vďaka Kreativ Gang